Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2015.

   Szerkesztő: Lipcsey Júlia 

 • Ultreya – október 17.
  „Krisztus Rád is számít!” – ezzel a mottóval hívták a szervezők a már hagyományos cursillós lelki délutánra nemcsak a cursillósokat, hanem minden érdeklődőt október 17-én 15 órára, a széphalmi templomba. A találkozón meghívott vendégként volt plébánosunk, Gyetván Gábor atya mondta el gondolatait a hiteles keresztény életről, majd tanúságtételekkel, szentségimádással kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott a délután, közben gyónási lehetőséggel. A 18 órakor kezdődő szentmise után agapéval fejeződött be a találkozó.

 • Zarándoklat Makkosmáriára – szeptember 27.
  A hagyományt folytatva a közösség gyalogosan, vagy kisvasúttal idén is elzarándokolt Makkosmáriára szeptember 27-én vasárnap. A zarándoklat szervezői papírra írt imaszándékokat kértek és gyűjtöttek össze, majd letették a kegytemplom oltára elé, hogy ebben a formában is kérjék a Szűzanya közbenjárását. Az is erősítette az esemény zarándoklat jellegét, hogy a résztvevők időnként megálltak útközben, hogy közösen elmondjanak egy imát. A kegytemplomban délután fél 4 órakor mutatott be szentmisét Iulian atya.

 • Ökumenikus imaest Gercsén – szeptember 17.
  Szeptember 17-én, csütörtökön 18 órakor istendicséretre, hálaadásra, könyörgésre gyűltek össze Gercsén a környékbeli közösségek. Az imaesten Hidegkút és környéke lelkészei végeztek szolgálatot. Közreműködött a Werner kórus. A jelenlevők elsősorban az idén iskolába induló gyerekekért és családjaikért, valamint a nemzetért és Európáért imádkoztak.

 • Gercsei imatalálkozók – augusztustól
  Az augusztusi változást követően a környékbeli közösségek minden csütörtökön este a gercsei templomhoz vezető, Balázs atya kezdeményezésére telepített fasor elején találkoznak, és onnan együtt haladnak a templomig, ahol az „Egység fájánál” mécseseket gyújtva imádkoznak Balázs atyáért.

 • Iulian atya beiktatása – augusztus 2.
  Erdő Péter bíboros augusztus 1-jétől Păduraru Iulian csángó atyát, a kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia eddigi káplánját nevezte ki plébániai kormányzónak az ófalui és széphalmi plébániára. Iulian atyát Esterházy László esperes atya iktatta be új hivatalába augusztus 2-án vasárnap a 11 órai szentmisén.

 • Elköszönés Balázs atyától – július 18.
  Miután Balázs atyát a bíboros úr augusztus 1-jétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészségének vezetésén kívül az ófalui és széphalmi plébániai szolgálat alól is felmentette, és rendelkezési állományba helyezte, a széphalmi közösség ünnepélyes formában elbúcsúzott tőle július 18-án szombaton, az általa bemutatott szentmisén. A közösség nevében Marosvári István, a képviselő testület világi elnöke mondott köszönetet az atyának. Ezen kívül a megjelentek egy-egy szál fehér virággal is kifejezték hálájukat, együttérzésüket és szeretetüket. Az oltárt beborította a rengeteg virág. A búcsúünnepség agapéval zárult. A közösség tagjai azt is megígérték az atyának ezen az estén, hogy nehéz helyzetében tovább folytatják a rendszeres imádkozást érte. Előzőleg július 15-én este a Waigand közösség szervezésében a Szociális Testvérek kápolnájában tartottak imaórát Kemenes Gábor atya vezetésével a helyi közösségek tagjai, 16-án pedig a széphalmi templomban szerveztek imaestet Balázs atyáért a széphalmi képviselők. A továbbiakban a helyi közösségek tagjai minden csütörtökön este a gercsei templom mellett, az Egység fájánál imádkoznak Balázs atyáért, végighaladva az ő kezdeményezésére ültetett fasorban.

 • Jubileumi ünnepség – április 18.
  A széphalmi plébánia alapításának 50. évfordulója alkalmából Balázs atya kezdeményezésére jubileumi ünnepséget szervezett a széphalmi közösség. Az április 18-i alkalomra Balázs atya meghívta a korábban Széphalmon szolgáló atyákat, és Timoteus atyát is, aki jelenleg Balázs atyával felváltva tartja a vasárnapi szentmiséket. Az ünnepi szentmisét Székely János atya mutatta be a jelen levő atyák - Kemenes Gábor, Gyetván Gábor, Timoteus atya, Balázs atya - koncelebrálásával. A szentmise után az atyák beszámoltak széphalmi élményeikről és jelenlegi életükről. Az ezt követően felállított paravánokon Hinterauer László felvételeiből és Wenzon Gusztáv régi fotógyűjteményéből készült kiállítást tekinthettek meg a jelenlevők Bede Fazekas Janka összeállításában. Az ünnepség agapéval fejeződött be.

 • Adományok a Szőlő utcai Javítóintézetnek – húsvét
  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának budapesti, Szőlő utca 60. szám alatti Javítóintézetét Balázs atya rendszeresen látogatja több fiatallal együtt. Az idén a széphalmi és ófalui közösségek húsvétra ajándékcsomagokkal lepték meg a javítónevelésre ítélt intézeti fiatalokat. A csomagokat Balázs atya szállította el az intézetbe.

 • Herpy Gyuri atya látogatása Széphalmon – március 17-24.
  A Házas Hétvége Mozgalomból, a Cursillóból és lelkigyakorlatokból sokak számára ismert Herpy Gyuri atya Balázs atya meghívására két alkalommal, március 17-én és 24-én, kedd estéken Balázs atyával közösen szentmisét mutatott be templomunkban, majd nagyböjti elmélkedéseket tartott. Ezt követően mindkét atyánál gyónásra is volt lehetőségük a jelenlevőknek.

 • Elkészült a közösségi ház terve – január
  A Kazinczy utca 3. szám alatti széphalmi plébániaépület Balázs atya és a képviselő-testület döntése alapján, a helyi kisközösségek igényeinek figyelembe vételével közösségi házzá alakul át. Az épület konyhája, vizesblokkja és szobái megmaradnának, a szobák mellé épülne egy közösségi terem, amely a szobákkal egybenyitható lenne. A tetőtérben egy kis lakás létesülne papi vagy gondnoki lakásként. A plébániaépület újratervezésével Balázs atya és a testület Németh Máté végzős egyetemi hallgatót bízta meg, aki diplomamunkaként végezte el a feladatot. A tervező konzultált idősebb Takács Lajos széphalmi építészmérnökkel, aki 1980 és 1982 között tervezte és irányította a plébániaépület első felújítását. Németh Máté tervét az Önkormányzat elfogadta, kiemelve a terv szakszerűségét és illeszkedését a környezethez. Elképzelések szerint az átépítés pályázati úton valósulna meg, 2-3 éven belül.

 • Ökumenikus imahét – január 18-25.
  Az idei ökumenikus imahét mottója ez a Jánostól vett idézet volt: „Jézus így szólt hozzá: Adj innom...”. A helyi program megnyitóját január 18-án vasárnap 16 órakor tartották az Ökumenikus Iskolában Fodor Viktor, Kőszeghy Tamásné, Ajtony Artúr és Szűcs Balázs atya szolgálatával. A továbbiakban Szűcs Balázs atya kétszer volt vendéglátó. 20-án, kedden a széphalmi templomban, ahol Kovács Gergely, és 23-án, pénteken az ófalui templomban, ahol Fodor Viktor volt a meghívott vendég. Széphalmon a templomi kórus végezte a zenei szolgálatot. Az ófalui program részeként a Grádics együttes ír-angol-magyar nyelven istendicséreteket adott elő D. Kiss Ildikó vezetésével, majd a jelenlevők beszélgettek a meghívott vendéggel. 19-én az evangélikus templomban Kiss Csaba solymári plébános volt a vendég. A zenés áhítatot a Werner kórus vezette. 21-én a máriaremetei bazilikában Esterházy László atya Keveházi László nyugalmazott evangélikus esperest látta vendégül. 22-én a református templomban, 24-én a Szociális Testvérek kápolnájában tartottak ökumenikus istentiszteletet. A program kiemelkedő rendezvénye volt január 18-án, az imahét nyitó alkalmán az Ökumenikus Iskolában megtartott kerekasztal fórum meghívott előadókkal, „Keresztény iskolák a XXI. században” címmel. Az imahét záró rendezvénye 25-én vasárnap 16 órakor volt az Ökumenikus Iskolában Fodor Viktor, Kovács Gergely és Papp Tamás részvételével.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása