Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2010.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Karácsonyi Ének” – január 3.
   A Dickens-regény színpadi változatát másodszor láttuk Széphalmon. Az elsõt 2000. december 24-én adták elõ Balássy Zoltán és társai. Az idén január 3-án látott változatot Gábor Lilla, a solymári „Fészek” Waldorf Iskola gimnazista tanulója írta és rendezte. A fõszerepet Eperjesi Tamás játszotta. Mindkét elõadás emlékezetes, értékes élményt jelentett a közösség számára.

 • Találkozó a papság évében – január 8.
   Közösségünk olyan formában is meg akarta ünnepelni a Vianney Szent János arsi plébános, a papok védõszentje tiszteletére meghirdetett Papság Évét, hogy találkozót rendezett egykor Széphalmon szolgált atyákkal január 8-án. A meghívást elfogadó Hofher József és Kemenes Gábor plébános atyák, valamint Székely János püspök atya jelenlegi plébánosunkkal, Gábor atyával közösen bemutatott szentmisén vettek részt, majd azt követõen közénk leülve elbeszélgettek a megjelentekkel. Az atyákat Aszalós János köszöntötte ünnepi beszédével. Egyúttal õ írta az alkalomra készült, sokszorosított kiadvány bevezetõjét is. A rendezvény moderátora Marosi Sándor volt. Az ünnepség agapéval zárult, mesterszakácsunk, Rózsa István szendvicseivel és nagyon sok háziasszony süteményeivel.

 • Ökumenikus imahét – január 17-24.
  Az idei ökumenikus imahéten Gábor atya január 22-én volt a vendéglátó – ezúttal az ófalui templomban. A szolgálattevő Fekete Ágnes református lelkész volt ezen az összejövetelen. A 18 órakor kezdődő programban többek között taizéi énekek is elhangzottak, majd beszélgetés következett a vendég lelkésznővel.


 • Emlékezés Tarnóczi atyára – február 21.
   Halálának 24. évfordulója alkalmából megemlékeztünk Tarnóczi János atyáról, aki 1973-tól volt plébános Széphalmon és 1986. február 22-én hunyt el váratlanul, tüdõembólia következtében. Február 21-én vasárnap Gábor atya a szentmisét Tarnóczi atya emlékére ajánlotta fel.

 • Zsoltár-kör alakult – április 8.
   Április elején kilenc résztvevõvel, szakpedagógus vezetésével alakult meg a Zsoltár-kör gregorián és régi magyar egyházi énekek tanulása céljából. A Zsoltár-kör kéthetenként tartja összejöveteleit, csütörtöki napokon, közvetlenül az esti szentmisék után.

 • Zarándoklat – május 7-8.
   Két napos autós zarándoklaton vett részt Széphalomról egy tizenegy fõnyi csoport május 7-én és 8-án a következõ kegyhelyek érintésével: Kolontár, Devecser, Celldömölk, Vát-Szentkút, Gencsapáti, Perenye, Ják, Kemestaródfa, Vasvár, Türje, Sümeg. A csoportot Gábor atya is elkísérte motorkerékpárján. A zarándoklatot a Siket házaspár szervezte Söjtöry Ágota szociális testvér segítségével.

 • Pünkösdi virrasztás – május 22.
   Már hagyomány a Szentlélek-váró virrasztás megtartása a széphalmi templomban a pünkösd elõtti szombaton az esti szentmise után, 8 órától éjfélig. Az idei virrasztás programja ismét tartalmazta a szokásos elemeket, többek között dicsõítést karizmatikus énekekkel, gitárkísérettel, szentségimádást, bûnbánati elmélkedést, litánia-imádkozást. A program fõszervezõi voltak: Bede Fazekas Péter és Eperjesi Tamás.

 • Képviselõk eskütétele – június 6.
   Az elõzõ képviselõi mandátumok lejártával a széphalmi közösség új egyházközségi képviselõket választott május 8-án és 9-én. A 11 újonnan választott képviselõ Gábor atyával együtt június 6-án a 9 órai szentmisén tett ünnepélyes fogadalmat. A most megválasztott képviselõk: Bede Fazekas Péter, Eperjesi Tamás, Eperjesiné Balogh Györgyi, Frankovitsné Kakucsi Rita, Gyõrfi Bernadett, Hinterauerné Kriskó Ildikó, Kántor Zoltánné Csilla, Marosvári István, Pinczi Ferenc, Siket Attila, Zaymusné Szanka Judit. Választáson kívül továbbra is folyamatosan tagja a képviselõ-testületnek Söjtöry Ágota szociális testvér, hitoktató. (Az elõzõ testület tagjai voltak: Bede Fazekas Péter, Balássyné Vass Judit, Eperjesi Tamás, Gyõrfi Bernadett, Héjja György, Héjjáné Joó Ágnes, Marosi Sándor, Marosiné Váradi Andrea, Nagy Attila, Scheiling Nándor, Söjtöry Ágota, Wenzon Gusztáv.)

 • Templombúcsú – június 13.
   Jézus Szíve tiszteletére szentelt templomunk búcsúnapját ünnepeltük június 13-án. Az ünnepi búcsúi szentmisét Gábor atya mondta. Beszédének témája az alkalomhoz illõen Jézus Szívének tisztelete volt.
   Bár a Jézus Szíve tisztelet még viszonylag új az egyházban, amit Jézus Szívének az emberek felé irányuló szeretete kifejez, az valójában nagyon õsi, és már az ószövetségi ember által is megsejtett valóság: a gondoskodó, megbocsátó isteni szeretet az ember iránt. Talán néha úgy érezzük, hogy Isten távol van tõlünk, pedig Õ nem távolodott el az embertõl, az ember távolítja el Õt önmagától a saját maga által hozott sok törvénnyel, amelyekhez görcsösen ragaszkodik. Ez néha még ma is, és az egyházon belül is tapasztalható. Jézus azért jött el az emberek közé, hogy megszüntesse ezt a távolságot, és megtanítson bennünket arra, hogyan szeressük Istent. Jézus Szívének tisztelete segít közelebb kerülnünk Istenhez - mondta Gábor atya, és arra szólított fel bennünket, törekedjünk Jézus alaposabb, teljesebb megismerésére az evangéliumokon keresztül. Ha jobban megértjük a felénk irányuló isteni szeretetet, a saját életünkben is nagyobb szerepe lesz a szeretetnek, és eljuthatunk odáig, hogy végül mindenkiben csak a jót keressük, és tudjunk megbocsátani.
   A szentmisén vendégként a Városmajori Jézus Szíve Kórus végezte a zenei szolgálatot. A szentmise után agapéval, bezélgetéssel, a legkisebb gyerekek számára pedig játékkal, „morzsatánccal” folytatódott a búcsúi ünnepség.

 • Börzsönyligeti hittantábor – július 25-31.
   A szokásos nyári hittantábor az idén sokban eltért az eddigiektõl. Nem szervezõdött külön alsó és felsõ tagozatos tábor, kicsik és nagyok egy összevont nagy táborban voltak együtt – bár azon belül alakultak altáborok a közös foglalkozásokon túl korosztályonként más-más programmal. A résztvevõk száma is jóval felülmúlta az átlagot: Gábor atyával és a felnõtt segítõkkel együtt 84-en voltak. A programok összetétele is kiemelkedõen színes volt. A gyerekek még egy közeli tanyát is meglátogattak, ahol kenyeret süthettek, patkót kovácsolhattak. A ciszterci nõvérek rendházában és templomában is különleges élményekben volt részük. A legfontosabb azonban az egyik hitoktató megfogalmazása szerint az volt, hogy együtt voltak ”sokan, kis helyen, esõs körülmények között, mégis egymáshoz alkalmazkodva, egyetértésben, segítve egymást, összhangban, szeretetben, békességben, vidáman„. A táborvezetõ Eperjesi Tamás volt.

 • A közösségi együttlét új formái
   A széphalmi egyházközösségi életben egy ideje új tevékenységi formák jelennek meg. Idén tavasszal sportkörök alakultak: felnõtt természetjáró sportkör, felnõtt és gyermek kerékpáros sportkör, felnõtt és gyermek kispályás focicsapat. Áprilisban Zsoltár-kör alakult kis létszámmal, egyházzenész vezetésével, régi, részben latin egyházi énekek tanulása céljából. Bõvült a Kántor házaspár által vezetett gyermek-kézmûves foglalkozások tematikája: van kreatív és alkotó változat, kísérlet és meglepetés, társasjáték készítés, bábkészítés. Még a nyári szünetben is találkozhatnak a gyerekek szerdánként a „Zsibongóban”. Táncházat is vezetnek Kántorék iskolásoknak, ahol többek között héber, görög, skót tánc, limbo, makarena szerepel a programban. A legkisebb gyerekeket mondókázással, játékkal, tánccal foglalkoztató „Morzsatánc” is folyamatosan mûködik. Még egy színjátszó kör alakítása is felvetõdött – de ez egyelõre még csak terv maradt.

 • Segítség az iszapkatasztrófa károsultjainak – október
   Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-kiömlést követõen a széphalmi Karitász Csoport felvette a kapcsolatot a katasztrófa által legerõsebben érintett két település, Devecser és Kolontár római katolikus plébánosával, Mód Miklós atyával. A Pesthidegkút-Ófalui plébánia közösségével együttmûködve templomi gyûjtést szervezett két alkalommal a csoport. Az összegyûlt 485 ezer forint közvetlenül a devecseri-kolontári plébánia számlájára került. A Karitász Csoport helyszíni segítségnyújtást is felajánlott Mód Miklós atyának. Ennek idõpontjáról késõbb lesz döntés.

 • Szent Erzsébet-napi ünnepség – november 20.
   November 20-án a széphalmi Karitász-csoport ismét megszervezte a szokásos Szent Erzsébet-napi ünnepséget. Hagyomány, hogy minden ilyen alkalommal más-más szent életérõl láthat elõadást az ünnepség közönsége. Az idén Boldog Kalkuttai Teréz anyáról mutatott be színdarabot a széphalmi színjátszó csoport. A darabot Vargáné Loch Márta írta és rendezte. Teréz anya szerepében Nagy Dóra lépett fel. A narrátor Bernáth Judit volt. Az ünnepség szokás szerint agapéval fejezõdött be.

 • Az aranymûves boltja – december 13.
   Karol Wojtyla (Boldog II. János Pál pápa) „Az aranymûves boltja” címû színdarabját december 13-án mutatta be a Klebelsberg Kultúrkúriában a Kecskeméti Katona József Színház Cseke Péter rendezésében. A darabot a pápa más fiatalkori mûveivel együtt közösségünk tagja, Balássy Péter fordította. A mû elõször az újvidéki ferences Agapé Kiadó gondozásában jelent meg, majd a Vigília folyóiratban. A Zrinyi Kiadó is megjelentette. Elsõ alkalommal Budapesten, a Szent Kereszt plébániatemplomban mutatták be 1980. május 18-án a Nemzeti Színház mûvészeinek elõadásában. 1981 januárjában a Városmajori templomban adták elõ. Az MTV filmet készített a darabról. A Thália Stúdió és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház is mûsorára tûzte. Ezt követte a Kecskeméti Katona József Színház bemutatója elõször otthon, majd a Klebelsberg Kultúrkúriában.

 • Könyvadomány a fogva tartottaknak – karácsony előtt
  Az októberi jótékonysági könyvvásáron megmaradt mintegy ezer hitéleti és kulturális témájú könyv nagy részét az egyházközség a Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogva tartottainak ajándékozta Varga László római katolikus börtönlelkész atya és dr. Budai István büntetés végrehajtó ezredes, intézetparancsnok közreműködésével. A kapott tájékoztatás szerint a fogva tartottak nagy érdeklődéssel olvasták a számukra gondosan kiválogatott könyveket. A börtönlelkész levélben köszönte meg az adományt, amelyből idézünk néhány részletet: „A Balassagyarmati Fegyház és Börtön boldogan vette tudomásul a Széphalmi Jézus Szíve Egyházközség könyvgyűjtési és terjesztési akciójában megmaradt számos kiadvány felajánlását az Intézet javára…Nagyra értékeljük a hívek önzetlenségét, hogy a ’börtönben voltam, és meglátogattatok’ irgalmasság testi cselekedeteinek jézusi ajánlását átérezték. Tettük nagylelkű felajánlás a szorult élethelyzetben lévő embertársaik javára…Intézetünkben hagyomány, hogy karácsonykor ökumenikus áhítat keretében, egyházi és civil szervezetek karitatív felajánlásaiból összeállított adománycsomagokkal ajándékozzuk meg a legrászorultabbakat. Nagy hasznát tudjuk venni az Önök által felajánlott könyveknek is, amelyeket köszönünk. Munkájukra a Jóisten áldását kérve üdvözlettel: Varga László r. kat. börtönlelkész.”Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása