Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2011.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Ökumenikus imahét – január 16-23.
   A szokásos ökumenikus imarendezvény-sorozatba ismét bekapcsolódott a közösség. Gábor atya részt vett a nyitó és záró rendezvényen, január 21-én pedig vendéglátóként fogadta a többi közösségbõl érkezõket az ófalui templomban.

 • Széphalmi telefonkönyv – március
   Harmadszor készült el a közösségi cím- és telefonjegyzék bõvített kiadásban, Weisz Dóra és Csaba László munkájával. A jegyzék összeállítói nem érték be azzal, hogy drótpostán mindenkinek elküldték a jegyzéket, hanem még kinyomtatva és kis könyv formájában szépen összefûzve is megjelentették. Ráadásul adatlap felhasználásával közösségi adatbázist is kidolgoztak, elsõsorban a képviselõk munkájának segítésére. Köszönettel tartozunk nekik.

 • Zarándoklat – április 2.
   Ismét indult Széphalomról autós zarándoklat a Siket házaspár szervezésében, Gábor atya részvételével. Ezúttal Tolna megyében látogattak végig Máriához kapcsolódó kegyhelyeket. Az útnak nyolc állomása volt. A 15 fõnyi zarándokcsoport egy szép szabadtéri keresztúti ájtatosságon is részt vett.

 • Lelki nap – április 16.
   Fontos esemény volt a Gábor atya által április 16-án megtartott lelki nap, mert ezáltal azoknak a felnõtteknek is volt lehetõségük húsvét elõtti lelki feltöltõdésre, akik betegségük vagy családi helyzetük miatt nem tudnak a lakóhelytõl távol több napos lelkigyakorlaton részt venni. A szentmisével kezdõdõ program elmélkedéseiben – a lelkigyakorlatos beszédben és a tartalmilag hozzá kapcsolódó két elõadásban – Gábor atya „keresztény életünk pilléreirõl”, a szentségekrõl szólva elsõsorban azt a kérdést elemezte, hogy mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelentett az õskeresztények számára, és mit jelent napjainkban? A lelki napon volt lehetõség gyónásra, lelki beszélgetésre, közösen végzett inákra, és kötetlen beszélgetésre is a félidõben tartott agapén. A szentmisét Gábor atya a lelki napon résztvevõkért ajánlotta fel.

 • Értem is meghalt” – április 17.
   A passió rendszeres, megszokott virágvasárnapi program, de az idei kiemelkedett a sorból. Sillye Jenõ: „Értem is meghalt” címû passiójátéka nem egyszerû tartozéka volt az ünnepnek, hanem különleges mûvészi élményt adott a jelenlevõknek a szereplõk nagy létszáma, zenei tudása, összeszokottsága, fegyelmezettsége, és a „tömegjelenetek” hatásossága miatt. A passiójátéknak 45 szereplõje volt: templomunk ének-és zenekarai, és rajtuk kívül sokan mások is, köztük a négy évvel ezelõtti szereplõk, akik azért jelentkeztek a szervezõk felhívására, hogy énekelve-zenélve újra átélhessék az evangéliumi történetet. A betanítást végezte és a próbákat vezette: Eperjesiné Balogh Györgyi, Füzy Éva, és Gyõrfi Bernadett kántorunk. Segítségükre volt Héjja György és Balássyné Vass Judit. A játékot gitárok, fuvolák, furulyák, ritmushangszerek, szintetizátorok kísérték. Szólót énekeltek: Hinterauer László (Jézus), Héjja György (Júdás), Bede-Fazekas Tamás (fõpap), Eperjesi Tamás (Pilátus), valamint Eperjesi Bálint, Vass Judit, Nagy Andrea, Bede Fazekas Anna. Vezényelt Eperjesiné Balogh Györgyi. A játék résztvevõi szerint a felkészülés, a betanulás, a próba már önmagában is nagy élmény volt. Akik pedig véglegesen kialakult formájában láthatták, hallhatták a mûvet, azok számára élõvé vált az evangélium.

 • Egyházközségi focibajnokság – május 7.
   Hab Gábor és Laura szervezésében ismét sor került május 7-én a HSC pályán a hagyományos focibajnokságra az összes helybeli keresztény közösség részvételével. A széphalmi gyerekek egy arany és egy ezüst érmet hoztak, a széphalmi felnõttek ezüstöt szereztek – az aranyat a „kápolnások” vitték el.

 • Szoboravatás – május 14.
   Az ófalui templomkertben Husztik Lászlóné Sövegjártó Mária és férje kezdeményezésére felállított Szent Gábriel szobrot május 14-én áldotta meg Gábor atya, abban az idõpontban, amikor az Élõ Rózsafüzér zarándoklat Csillaghegyrõl Máriaremetére tartó résztvevõi Ófaluba érkeztek. A közadakozásból létrejött szobor Csikay Márta alkotása. A szobrászmûvész Szent Mihály arkangyalról készült szobrát három éve a Pálvölgyi Cseppkõbarlang elõtt, Szent Rafael szobrát pedig két éve a Korányi Kórház parkjában avatták fel. Ennek a két szobornak a létrejötte a Pasaréti Páduai Szent Antal plébánia közösségének és Grácián atyának köszönhetõ. Az õ példájuk nyomán bízta meg a pesthidegkúti ófalui közösség Csikay Mártát Szent Gábriel arkangyal szobrának elkészítésével.

 • Templombúcsú – július 3.
   Templomunk július 3-án megtartott búcsúünnepe az idén kivételesen egybeesett az ófalui Sarlós Boldogasszony templom búcsújával. Ez a véletlen egybeesés mintha sajátos módon érzékeltette volna a két templom egyébként is létezõ összetartozását - mondta prédikációjában Gábor atya. A búcsúi szentmisét idén is õ mutatta be. Meghívott vendégként hagyományosan a Városmajori Jézus Szíve templom kórusa végezte a zenei szolgálatot a szentmisén. A búcsúünnepség szokás szerint agapéval fejezõdött be.

 • Erdélyi fiatalok fogadása – augusztus
  Augusztus végén a Hidegkúti Nyári Fesztiválon fellépett egy csíkszeredai gyerekekből és fiatalokból álló néptánccsoport. A szervezők kérésére a széphalmi közösségből többen szállást adtak két éjszakára az erdélyi fiataloknak: a Horváth család, Mónus Ágiék, a Zaymus család, Némethiék, Varga Márta családja, Bernáth Juditék, Hunyár Brigiék, Hinterauerék.


 • Egy pápa arca – november 19.
  Ezt a címet adta előadásának Balássy Péter. A hagyományos Szent Erzsébet-napi ünnepségen, november 19-én Karol Wojtylára, az idén boldoggá avatott II. János Pál pápára emlékeztünk az előadással. Jó ötlet volt az ünnepséget rendező Karitász Csoport részéről, hogy a dolog aktualitása miatt most nem színdarab bemutatását tervezte, hanem ezúttal előadás megtartására kérte fel Balássy Pétert, közösségünk tagját, aki a boldog pápa fiatal kori műveinek fordítója, ezért életének jó ismerője. A pápa életét lépésről-lépésre követő, jó zenei anyaggal éa Cseke Péter versmondásával színesített előadás különlegessége volt, hogy kevéssé ismert képeket is láthattunk a pápáról, sőt a Lengyelországból hozott CD-k segítségével hallhattuk a pápát lengyel népdalt énekelni, és láthattuk, ahogy a gurálok körében táncol. Közvetlen emberi közelségbe kerültünk vele. Kár, hogy az ünnepségre szánt időkeret viszonylagos szűkössége miatt jóval a befejezés előtt félbe kellett szakítani az előadást. Mégse érződött csonkának, így is teljes élményt kaptunk, aminek jó kiegészítése volt a pápáról készült fotók kiállítása a közösségi teremben, szintén Balássy Péter műve.

Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása