Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2012.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Ökumenikus imahét – január 15-22.
  A hagyományt követve idén is együtt imádkoztunk a keresztények egységéért a „...mindnyájan el fogunk változni...” (1Kor 15,51) mottóval január 15. és 22. között megrendezett ökumenikus imahéten. Ebben a rendezvény-sorozatban Gábor atya két alkalommal volt vendéglátó: január 17-én a széphalmi, 20-án az ófalui templomban. Széphalmon Scherman László református tiszteletes úr, Ófaluban Elek László jezsuita atya voltak Gábor atya és a hívek vendégei.

 • A Biblia-kör megszűnése – január

  Közel négy évi működés után év elején feloszlott a Biblia kör, mert a lelkipásztori vezetést az utóbbi időben a sok újabb elfoglaltság miatt nem sikerült biztosítani, az öntevékenység különböző kipróbált formái pedig hosszú távon nem bizonyultak hatékonynak. A Biblia-kör nem önmagába bezárkózó csoportként működött. A Szentírás közös olvasásán és megbeszélésén kívül gyakran voltak „kitekintések” is vallási események, lelkiségi mozgalmak felé különböző rendezvények formájában. Ilyenek voltak az előadások a HÁLÓ-ról, a Regnum Marianumról, a Zászlónk című katolikus diáklapról, az el Camino útról , a Mária Útról, a Mária Rádióról és más témákról. A Biblia-kör az egész közösség számára is szervezett rendezvényeket, amelyek közül a két legnagyobbról, az orgonabemutatóról és a Papság Évében megtartott „paptalálkozóról” a Budai Polgár önkormányzati lap is megemlékezett. A Biblia-kör mostani feloszlása csak a csoport megszűnését jelenti, és nem a Szentírás olvasásának abbamaradását. A Szentírás olvasása nem csoportalakulások vagy csoportmegszűnések függvénye, hanem a keresztény ember életének magától értetődő része, bármilyen formában történik is. Egyénileg mindenképpen, de talán az is elképzelhető, hogy Gábor atya ismét elkezd bibliaórákat tartani felnőttek számára.


 • Elõadás a Schönstatt Családról – március 25.
   Kántor Csilla képviselõ szervezésében „házasságfrissítõ” elõadást tartott Széphalmon március 25-én délután Papp Csaba és felesége, Klári. Az elõadás témája a Schönstatt Család volt, amelynek a Papp házaspár is tagja. Az elõadás után elõször a részt vevõ házaspárok egymás között beszélték meg a hallottakat, majd közös beszélgetés következett. A program agapéval fejezõdött be.

 • Zarándoklat Mariazellbe – május 11-12.
   Mariazellbe szervezett májusi zarándoklatot a széphalmi közösség számára a Siket házaspár. Az elsõ napon, május 11-én pénteken a gyõri, tétszentkúti, szanyi, osli, röjtökmuzsaji kegyhelyeket végiglátogatva jutottak a el a résztvevõk a perenyei szállásra. A második napon délelõtt értek Mariazellbe. Hazafelé Sopronbánfalván át Kópházát és Fertõszentmiklóst érintették. A zarándoklat lelki vezetõje ismét Gábor atya volt.

 • Egyházközségek közötti focikupa – május 19.
   Hab Gábor és családja ismét megszervezte a helyi keresztény közösségek már hagyományos focibajnokságát május 19-én szombaton, de a szokásosnál kevesebb részvétellel. A felnõttek közül a reformátusok csapata lett az elsõ, a széphalmiak harmadik helyezést értek el. A gyerekcsapatok közül ismét a széphalmiaké lett a kupa.

 • Hidas György emlékmise – május 25.
   Szentmisével és beszélgetéssel emlékeztek az 1999-ben elhunyt Hidas György táncmûvészre, képviselõre és sekrestyésre egykori plébánosa és képviselõtársai május 25-én, pénteken este a széphalmi templomban. Róla írt megemlékezésében volt plébánosa így idézte fel Hidas György alakját: „...ugyanazzal az alázattal táncolt is, amellyel a munkáját végezte, ekkor sem õ állt a középpontban, hanem amit csinált, ez esetben a tánc. És ha valaki még jobban odafigyelt, azt is észrevehette, hogy ez a tánc több volt, mint csupán tánc: imádság volt és igehirdetés. Ezért volt mûvész a szó eredeti értelmében.”

 • Gyermeknap – június 10.
   Széphalmon elõször tartottak gyermeknapot a Kántor házaspár szervezésében június 10-én vasárnap, a 9 órai szentmise után a templomkertben. A 14 óráig tartó programban volt fagylaltozás, kézmûveskedés, a kicsiknek „zenebölcsi”. Az ügyességi játékokban szereplõ három csapat jutalomképpen tortát kapott.

 • Templombúcsú – június 17.
   A Jézus Szíve ünnephez kapcsolódóan július 17-én vasárnap tartottuk templomunk búcsúját A Gábor atya által bemutatott szentmisén a már kialakult hagyományt követve idén is a városmajori Jézus Szíve plébániatemplom kórusa végezte a zenei szolgálatot. A búcsúünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

 • Szövetség az Életért” tábor – július
  A Szűcs Balázs atya által Kárpát-medencei árva és hátrányos helyzetű gyerekek számára Csobánkán júliusban szervezett „Szövetség az Életért” táborban széphalmi fiatalok is részt vettek segítőként. Ők 7-12 éves délvidéki gyerekekkel foglalkoztak. A gyerekek nehéz sorsa nagyon megrendítette a táborban részt vevő széphalmi fiatalokat, és elhatározták, hogy a Karitász csoporttal együttműködve állandó segítő kapcsolatot építenek ki a délvidéki Csantavérrel.


 • Székely János kitüntetése – augusztus 20.
  Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásából augusztus 20. alkalmából az ünnepet megelőzően átadta az állami kitüntetéseket Budapesten. A kitüntetettek között több katolikus személyiség is található. Köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehete át dr. Székely János püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövegség Tanszékének egyetemi docense, az esztergom-Budapesti Főegyházmegye oktatási és kulturális tevékenységének összefogásáért, oktatói-nevelői tevékenységéért, valamint az országos cigánypasztoráció megszervezéséért. Korábban pedig az európai Parlament „Európai Polgár” díjjal tüntette ki Székely Jánost. A kitüntetésre Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő jelölte a püspök atyát romapasztorációs tevékenysége miatt. Az erről kiadott közleményben ezt olvassuk: „Székely János közel húsz éve fordít kiemelt figyelmet a romapasztorációra. Folyamatos gyakorlati és kutatói tevékenysége révén vált a magyar püspöki kar romapasztorációs felelősévé. Észak-magyarországi szolgálata során felismerte, hogy az egyház nem eléggé nyitott a cigányság felé. Ezért maga nyitott feléjük, hogy megismerhesse kultúrájukat. Zenével és játékkal közelített feléjük, megtanulta himnuszukat, otthonukban látogatta meg a mélyszegénységben élő cigány családokat, számos adományozó gyűjtést kezdeményezett. A roma közösség örömmel fogadta közeledését, azóta is tisztelet és szeretet veszi körül”.


 • Õsbemutató – szeptember 14.
   Solymosi Tamás, a Széphalomról Franciaországba áttelepült orgonamûvész-zeneszerzõ, miután hazalátogatásai alkalmából már több koncertet adott templomunkban, az így megismert orgonánk lehetõségeit felhasználva külön a széphalmiak számára alkotott egy művet „Széphalom Passacaglia” címmel. A mű ősbemutatóját szeptember 14-én tartotta a művész, aki a koncert után meghívta a jelenlevõket a karzatra, ahol a mû keletkezésérõl és orgonánk sajátosságairól, lehetõségeirõl beszélgetett velük.

 • Helytörténeti Klub– október 12.
  A hidegkúti temető ügyének rendezéséért megindított aláírásgyűjtési akció folytatásaként jött létre a Pesthidegkúti Helytörténeti Klub, amely október 12-én délután tartotta alakuló összejövetelét a Klebelsberg Kultúrkúriában. A szervezők, Gátiné Révész Piroska és Wenzon Gusztáv tájékoztatása szerint a klub nem csak a temető ügyével kíván foglalkozni, hanem a lakóterületet érintő minden kérdéssel. Abban fog eltérni a régebbi Helytörténeti Körtől, hogy találkozókat nem rendszeresen fog tartani, csak alkalmilag, egy-egy konkrétan adódó aktuális feladat megoldása céljából. Gátiné elérhetősége: 20/470-1199.


 • Székely János atya lelkigyakorlata – november 16-18.
   Széphalomról is többen részt vettek Székely János atya lelkigyakorlatán, amelyet az esztergomi Szent Adalbert Központban tartott november 16-án, 17-én és 18-án „Belépni a hit kapuján” címmel. Az elõadások többségét János atya tartotta, és a szentmisét is õ mutatta be. Szombat délelõtt pedig Mazgon Gábor atya közremûködésével foglalkoztak a témával a résztvevõk. A lelkigyakorlatra többszörös volt a túljelentkezés.

 • Adventi lelki nap Gábor atyával – november 23.
  Ahogy a Gábor atya előzőleg tartott lelki napján, úgy ezen a mostanin is a Szentségek jelentették a fő témát, de ezen belül elsősorban a házasság szentségéről beszélt részletesebben Gábor atya. Tudunk-e bocsánatot kérni? Tudunk-e visszafogadni, megbocsátani? Mit jelent nekünk a szeretetparancs? Szabad-e elválni? Mit teszünk nap mint nap a házasságunkért? – ilyen kérdések kerültek szóba, utalásokkal a Szentírásra. Egy résztvevő így fogalmazta meg, mit jelentett számára ez a lelki nap: „Akihez eljutott a hír és a hívás, és el is fogadta, azt hiszem, sok lelki élménnyel gazdagodott. Nekem nagyon jólesett megállni és elcsendesedni egy kicsit. Az idő pedig úgy elszaladt, hogy csak akkor eszméltünk rá, hogy vége, amikor már a délelőtt koronájára, a szentmisére készülődtünk. Az interaktív előadások szüneteiben lehetőségünk volt gyónni, imádkozni és beszélgetni is.”


 • Karitász küldöttség a balassagyarmati börtönben – november 28.
  A tavalyi hálás fogadtatáson felbuzdulva az újabb október jótékonysági könyvvásáron megmaradt könyveket a széphalmi karitász csoport Arató László közreműködésével levélben ismét felajánlotta a Balassagyarmati Fegyház és Börtön már megismert lelkészének, Varga László atyának, aki válaszképpen közvetítette dr. Budai István ezredes, intézetparancsnok kérését, hogy a széphalmi karitász csoport néhány tagja látogasson el a börtönbe és személyesen adják át a könyvadományokat egy kis ünnepségen, amelyet a három éve felújított börtönkápolnában tartanának. A meghívásnak Arató Lászlóval a Sándor és a Hinterauer házaspár tett eleget. Az ünnepséget a fogva tartottak Szent Dávid zenekara nyitotta meg, majd Varga atya köszöntője és imák után tanúságtétel következett – és nem csak az egyik fogva tartott, hanem a széphalmi küldöttség részéről is. Hazatérve megindultan számoltak be ottani élményeikről.

 • A Castellano vonósnégyes koncertje – december 16.
  Advent harmadik vasárnapján, december 16-án kamarazenei hangversenyt adott a széphalmi templomban a Castellano vonósnégyes, amelynek tagjai: Dávid Ágota, Gombás Judit (hegedű), Szíjártó Tímea (brácsa), és karáth Tamás (cselló). A koncerten Bándi Írisz Réka és Wierdl Eszter (az Operahát magánénekese) énekelt, furulyán közreműködött Perényi Péter.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása