Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2013.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Adománygyűjtés a délvidéki rászorulóknak – január
  A Szűcs Balázs atya által Kárpát-medencei árva és hátrányos helyzetű gyerekek számára Csobánkán 2012 júliusban szervezett „Szövetség az Életért” táborban széphalmi fiatalok is részt vettek segítőként. Az ő kezdeményezésükre és közreműködésükkel a karitász csoport felvette és tartja a kapcsolatot a délvidéki Csantavérrel és Dreával. Az ottani rászoruló családok megsegítésére az adventi időszakban a hétvégi szentmiséken elindított adománygyűjtést a karitász csoport idén január 31-ig folytatja.

 • Farsangi tombola – február 1.
  Az idei széphalmi farsangi bálon újdonság volt a jótékonysági tombola. Bevételéből a délvidéki szegény családok gyermekeit segíti a karitász csoport. Ezt megelőzően erre a célra pénzgyűjtést is szervezett a karitász, amelynek eredményeként 240 ezer forint gyűlt össze Széphalmon. A karitász csoport folyamatosan tartja a kapcsolatot Utcai Róbert csantavéri plébános atyával.

 • Beszélgetés a GAPS-ről – február 23.
  Siketné Krisztik Ceci szervezésében a Hidegkúton lakó és rendelő pszichológus házaspár, Baktay Zelka és Miklós sok érdeklődő részvételével tartott előadást február 23-án az ún. GAPS- diétáról. Baktayék az amerikai Dr. Natasha Campbell-McBride módszerét követik és terjesztik, aki több száz testi, lelki és mentális problémával küzdő gyermek és felnőtt kezelésével foglalkozott. Ő alkotta meg a kezelések tapasztalatai nyomán a GAPS (Gut and Psychology/Physiology Syndrome) terminust. A módszer alkalmazása többek között olyan súlyos betegségek esetében is eredményesnek bizonyult, mint az autizmus, a depresszió, az epilepszia, a figyelemzavar, a fogantatási probléma, a különböző neurológiai problémák, a viselkedészavarok stb.

 • Széphalmi Régiós Ultreya – Február 16.
  Az Észak-Budai Régió cursillistáinak találkozóját Széphalmon tartották meg február 16-án 15 órától Marosiné Váradi Andrea új régiófelelős, a széphalmi egyházközség tagja szervezésében. A találkozón a régiófelelős köszöntője után Kovács Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Cursilló Mozgalom tavaly szeptemberben megválasztott új világi elnöke mutatkozott be, aki beszédében fontosnak mondta, hogy a cursillós csoport ne legyen magában, hanem tevékenysége az egész plébániai közösség számára képviseljen értéket. A Titkárság tagjai közé a széphalmi egyházközségből beválasztott Weisz Teodóra médiafelelős, a főegyházmegyei cursillós honlap új szerkesztője is a kapcsolatépítés fontosságát hangsúlyozta bemutatkozó beszédében. A bemutatkozásokat követően Gábor atya szólt a jelenlevőkhöz. Beszédének fő témája a hit megélése volt, aminek különleges aktualitást ad, hogy benne vagyunk a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Évében. Még nem vagyunk eléggé hitelesek a hitben, a szeretetben, a szentségekben. A hit ne szavakban nyilvánuljon meg, hanem tudatosítsuk magunkban. Az „új evangelizáció” jegyében mélyítsük el hitünket. A vasárnap érzett, vagy a cursillós lelkigyakorlaton feléledt lelkesedést őrizzük meg a hétköznapokra is. Éljünk testvérként a közösségben, legyünk befogadók – mondta Gábor atya. Arra is kitért, hogyan tud segíteni a plébániai közösség építésében a cursillo mozgalom. Az atya beszédét agapé és kötetlen beszélgetés követte, majd tanúságtételek, cursillós kiscsoportokról szóló beszámolók következtek. A találkozó szentmisével zárult. Szép gesztus volt a cursillisták részéről, hogy a találkozóra hangsúlyozottan hívták azokat is, akik nem tagjai a mozgalomnak.

 • Kemenes Gábor atya állami kitüntetése – március 14.
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából egykori plébánosunk, Kemenes Gábor atya, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Plébánia jelenlegi plébánosa a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült börtönpasztorációs tevékenységéért. A kitüntetést a miniszterelnök felterjesztésére a köztársasági elnök megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át március 14-én. (Ugyanakkor „testvérplébániánk”, a Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosát, Lambert Zoltán atyát a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetésben részesítették.)

 • Karitász ügyelet – március
  A széphalmi Karitász Csoport márciustól havi egy alkalommal ügyeletet tart a hittanteremben. Ezzel egy régi kezdeményezést újítottak fel. A Széphalmon 1997 elején megalakult Karitász Csoport akkori első tagjai: Bernáth Judit, Hab Józsefné, Joó Ágnes és Loch Márta a következő évben már megpróbálkoztak ügyelettel, akkor még a plébánia-épületben, mivel a hittanterem csak jóval később épült. Az akkori ügyelet azonban érdeklődés hiányában 1999 elején megszűnt. A most újra megszerveződő ügyeletet első alkalommal március 19-én tartotta meg a Karitász Csoport.

 • Musica Sacra Civitatis – április 26.
  A széphalmi templom énekesei idén először léptek fel a Musica Sacra Civitatis kórustalálkozón „Hidegkúti Énekegyüttes” néven. Ebből az alkalomból a Budai Polgár interjút készített Pereginé Füzy Éva karnaggyal, aki öt éve vezeti a kórust. A Musica Sacrán fellépő együttes a széphalmi felnőtt énekesekből és a leánykórus, népszerű nevén a „kis kórus” tagjaiból állt, de a pesthidegkúti ófalui templom néhány énekese is részt vett benne. „Peregi-Füzy Éva irányításával a kórus hangzása felemelően szép és muzikális volt” – írta a XIV. Musica Sacra Civitatisról szóló beszámolójában Raduj Klára, a Budai Polgár hitéleti rovatának szerkesztője.

 • Tavaszi zarándoklat – április 27.
  Siketné Krisztik Ceci idén is megszervezte a már hagyományos tavaszi zarándoklatot. Az eddigi gyakorlat szerint ezek a zarándoklatok évenként váltakozva 1 illetve 2 naposak. Az idén április 27-én szombaton 1 napos zarándoklat következett a Máriabesnyő – Ecséd – Gyöngyös – Mátraverebély – Hont-Csiszár – Márianosztra útvonalon. A zarándokok gépkocsival utaztak, Gábor atya pedig, ahogy máskor is, motoron követte őket. Az utolsó állomás Esztergom volt, ahol a zarándokok szentmisén vettek részt.

 • Szentelési évforduló – június 20.
  Nagyon szerény külsőségek között, hétköznapian, egy hétköznap esti szentmisében ünnepeltük meg Széphalmon Gábor atya pappá szentelésének tizenötödik évfordulóját. A közösség nevében Arató László köszöntötte Gábor atyát, majd Marosvári István, a képviselő testület világi elnöke átadta közös ajándékunkat: egy üveg bort és egy csokor virágot. Végül Gábor atya mondott néhány köszönő szót. Még az tette valamivel ünnepélyesebbé a hétköznap estét, hogy a szentmisén kivételesen az orgona is szólt. A szentmisét követően többen felkeresték Gábor atyát a sekrestyében, hogy gratuláljanak a jubileumhoz és köszönetet mondjanak itteni szolgálatáért.

 • Gábor atya búcsúztatása – július 27.
  2013. augusztus 1-jétől Erdő Péter bíboros úr Gábor atyát felmentette a széphalmi plébánia vezetése és az ófalui Sarlós boldogasszony plébánia oldallagos ellátása alól, és kinevezte a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia plébánosává. Helyébe a bíboros úr Szűcs Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészét nevezte ki plébániai kormányzónak. Gábor atya tíz éves itteni szolgálatát búcsúünnepséggel köszönte meg a széphalmi közösség július 27-én szombaton az esti szentmise után. A közösség nevében Marosvári István, a képviselő-testület világi elnöke mondott köszönetet Gábor atyának és adta át a közösség tagjai által készített emlékkönyvet, majd Hinterauer László levetítette a Gábor atya itteni tartózkodásának legjobb pillanatairól készült összeállítást. Az ünnepség a templomkertben rendezett vacsorával ért véget. Másnap, 28-án vasárnap 9 órakor Gábor atya utódával, Szűcs Balázzsal, valamint Esterházy László esperes atyával közösen bemutatott szentmisével adott hálát az itteni szolgálata alatt kapott kegyelmekért.

 • „A remény kis emberei” fesztivál – augusztus 24.
  A második alkalommal rendezte meg a Budapesti Egyetemi Lelkészségi Alapítvány és a Magyarfalu Alapítvány a Klebelsberg Kultúrkúriában „A remény kis emberei” elnevezésű fesztivált, amelyen kárpát-medencei magyar árva és nehéz sorsú gyerekek mutatkoztak be. „Szeretnénk, hogy az anyaországban minél többen megismerjék a határon túli magyarság kultúráját, ugyanakkor arra törekszünk, hogy bebizonyítsuk a gyerekeknek: ők is tudnak értékeket közvetíteni, és meg tudják mutatni, hogy mennyire fontos a magyarságuk megőrzése” – mondta el a Budai Polgárnak adott interjúban Szűcs Balázs atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi lelkésze, nemrég kinevezett plébániai kormányzónk. Az augusztus 24-én megtartott rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés alelnöke volt. A fesztivál előtt a szereplők egy hetet Csobánkán, a Cserkészparkban töltöttek, hogy megismerhessék a környezetet és társaikat, és hogy a helyszínen készülhessenek az előadásukra.

 • A készület éve – szeptember 8-tól
  Az egykori széphalmi lelkészség plébánia rangra emelésének közelgő ötvenedik évfordulója alkalmából Balázs atya kezdeményezésére és vezetésével jubileumi év megszervezésére készülünk. A 2014. és 2015. évi Jézus Szíve ünnepek közé eső jubileumi évet a készület éve előzi meg, amely idén szeptember 8-ától, Kisboldogasszony ünnepétől a jövő évi Jézus Szíve ünnepig, június 27-ig tart. Ezalatt kedd esténként 19,30-tól közös szentmisén, elmélkedésen és imán veszünk részt a templomban. A készület évéhez Balázs atya Péter apostol első leveléből ezt az idézetet választotta mottónak: „Menjetek az élő kőhöz és épüljetek fölé lelki házzá!” A tervezett ünneplésről az egyházközségi értesítőben írt tájékoztatóját pedig ezekkel a szavakkal fejezte be: „Legyen ez az év alkalom arra, hogy rátaláljunk Krisztusra, megleljük magunkat és ezáltal tudjunk, mint élő kövek, összekapaszkodva lelki házzá épülni.”

 • Éjszakai zarándoklat 1956 emlékére – október 22-23.
  Szűcs Balázs atya idén már a hetedik alkalommal szervezte meg a Csobánkáról Esztergomba tartó éjszakai zarándoklatot az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve. A zarándoklat a csobánkai Cserkészpark bejáratától indult október 22-én 20 órakor. A zarándokok háromszor pihentek meg az éjszakai úton: este 10 óra után Pilisszentkereszten, éjfél körül a Két Bükkfa nyeregnél és éjjel 2 óra körül a pilisszentlelki romoknál. Másnap reggel 7 órakor értek Esztergomba, ahol 8 órakor Balázs atya hálaadó szentmisét mutatott be a bazilika altemplomában, Mindszenty bíboros sírjánál. A zarándoklatnak több mint 400 résztvevője volt, köztük hidegkútiak és széphalmiak is.

 • „Gyújts egy gyertyát a hátrányos helyzetű gyermekekért” – november 30.
  Ezzel a címmel szervezett a Balázs atya által létrehozott „Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért” november 30-án ünnepi adventi programot Pesthidegkúton a határokon túlról vendégül látott hátrányos helyzetű gyerekek számára. A program 17 órakor az ófalui Sarlós Boldogasszony templomban kezdődött adventi gyertyagyújtással, szentmisével és fényliturgiával, majd 19:30-tól gálaesttel folytatódott az ökumenikus iskolában. A pesthidegkúti és széphalmi katolikus családok november 29. és december 5. között 50 vajdasági, 30 székely és 20 csángó gyereket láttak vendégül.

 • Cipősdoboz akció – november 30-december 20.
  Balázs atya kezdeményezésére a pesthidegkúti és széphalmi katolikus családok ajándékcsomagokat készítettek karácsonyra a határon túli hátrányos helyzetű gyerekek számára. A mintegy 2000 cipősdoboznyi ajándékcsomagot Balázs atya és segítői a Kárpátalján Rátra, Szürtésre, Téglásra, Csapra, Homokra, a Vajdaságban Csantavérre, Hajdúnánásra, Óbecsére, Dreára, Erdélyben Tusnádfürdőre, Csíkszentkirályra, Cskszentsimonra, Csíkszeredára, Csíksomlyóra, Gyergyószentmiklósra, Moldvában Lujzi-Kalagorba, Bákóra és más magyar oktatási helyszínekre vitték el karácsony előtt.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása