Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

Szállást keres a Szent Család

 A Szállást keres a Szent Család régi hagyomány, melyet újabban ismét egyre több plébánián gyakorolnak. A családok egymáshoz elvisznek egy megáldott Szent Család-képet és elmondanak közösen egy imádságot. Mai rohanó, karácsonyi bevásárlástól zajos adventünkben a rorátékon kívül ez is egy lehetőség arra, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg is készüljünk a Karácsonyra. A Szent Család-kép szimbóluma által helyet adhatunk Jézusnak szívünkben, a másik családra szánt időnk pedig a legszebb ajándék az Úrnak. „Ahol ketten vagy hárman összejöttök a nevemben, köztetek vagyok.”

Hogy jobban el tudjátok képzelni, hogyan zajlik egy ilyen közös imádság, leírjuk ide a liturgiáját. Ez az ima a szentképpel együtt megy körbe a családok között.

  Adventi énekkel kezdünk, de persze ez ki is hagyható, ha valaki nem nagyon énekes fajta. (Pl.: Az Úrra vár a szívünk; Ó jöjj, ó jöjj...; Nézz, testvér, fel!)

  A szentképet hozó így köszönti a háziakat:

  Békesség e háznak és minden benne lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, szent anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét!

  A házigazda így fogadja a képet:
  Hogyan lehet az, hogy az én Uramnak anyja látogat el hozzám? Hogyan érdemlem én meg, hogy Teremtőm és Megváltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az én szerény otthonomban vegyen szállást? Szeretettel és tisztelettel fogadlak, ó Jézusom, Szent Anyáddal, és a Szent Szűz jegyesével, a Te tiszteletreméltó gyámoddal, Józseffel együtt. Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást, tisztulást, szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk karácsony ünnepét.

  Elhelyezik a képet, felolvasnak a Szentírásból:
   Iz 45,7-8; Lk 1,39-56.

  Közösen elmondjuk a Magnificatot.

  Családfő:
  Mutasd meg nekünk Uram, irgalmasságodat.
  Mind: És a Te üdvösségedet add meg nekünk!
  Családfő: Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
  Mind: És az én kiáltásom jusson eléd!
  Családfő: Könyörögjünk! Add meg kérünk mindenható Isten, hogy mi, akik imádandó szent Fiad születését várjuk, egykor örvendezéssel nyerjük el örökkévaló ajándékait is, ki él és uralkodik mindörökkön örökké!
  Mind: Amen.

  Mária-éneket éneklünk, pl.: Ó fényességes szép hajnal, Magnificat, Üdvözlégy Mária.

  A család egyik tagja mond könyörgést:

  Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!

  Mind: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

  Könyörögjünk! Kérünk Téged Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

  Mind: Ámen.

  Most a szentkép hozója mond áldást:
  Adventjének megvilágosító erejével szenteljen meg benneteket az Isten!

  Ámen.

  Szabadítson meg titeket a vétek bilincseitől, hogy megtisztult szívvel várjátok második eljövetelét.

  Ámen.

  Nyugodalmas jó éjszakát és boldog véget adjon nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek.

  Ámen.

  Adventi énekkel búcsúzunk, pl.: Várj és ne félj; Ébredj ember; Ó jöjj, ó jöjj, Bölcsesség!
Az énekek és a Magnificat szövege szintén benne van a dobozban, ezzel a szöveggel együtt.

A vendéglátó család természetesen szívesen megkínálja az érkezőket valamivel, de lehetőleg ez csak egy tea vagy keksz legyen. Jó lenne, ha tényleg a lelki készületen lenne a hangsúly!

Áldott adventi készülődést mindenkinek!

Csapody család

A beosztás letölthető innen: szallast_keres_20091201.xls

Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása