Hirdetés, 2021. 02. 21.

Nagyböjt I. vasárnapja, 2021. február 21.

  1. Szombat este a szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk és gyónási lehetőség is van.
  2. Miserend hétköznap:

Hétfő este 18 órakor Széphalom

Kedd reggel 7 órakor Ófalu

                  Csütörtök este 18 órakor Széphalmon

                  Péntek reggel 7 órakor Ófalun +a mise után fél 9-ig csendes szentségimádás

                  Szombaton este 18 órakor Széphalmon lesz szentmise

  • Nagyböjtben, péntekenként az esti szentmise után keresztúti ájtatosság lesz a Széphalmi templomban.
  • Kedves testvérek: Bár a járványhelyzet miatt a vasárnapi szentmiséken – biztonsági okokból – nem tartunk perselyezést, kérjük a kedves testvéreket, hogy adományaikkal továbbra is támogassák a templom és a plébánia működését. A perselybe szánt összeg a misék végén a kijáratoknál levő dobozokban elhelyezhető, a rendszeres egyházi hozzájárulás (régi nevén „egyházi adó”) pedig többféle módon is rendezhető: személyesen a plébániai irodában ügyfélfogadási időben; csekken, ami a sekrestyéből elvihető; valamint banki átutalással is (Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia, OTP: 11702036-20612108). Minden támogatást hálásan köszönünk!

Úr Jézus, segíts, hogy a mai napon meghalljuk és szívünkbe fogadjuk szavadat, mely nekünk szól: “Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” Adj nekünk szívbéli töredelmet bűneink őszinte megbánására, és készséget, hogy a böjt, imádság, alamizsna üdvös gyakorlatai által mind élőbb kapcsolatba kerüljünk Veled, aki halálod és feltámadásod által megszerezted nekünk a bűnbocsánatot és a tiszta, a végső kinyilatkoztatáshoz igazodó lelkiismeret ajándékát. Ámen  

Vélemény, hozzászólás?