Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2014.

   Szerkesztő: Lipcsey Júlia 

 • Elköszöntünk Vér Páltól – január 8.
  Hosszan tartó súlyos betegség után január 8-án elhunyt Vér Pál, a széphalmi közösség egyik meghatározó vezető személyisége. Fiatal házasként költözött Széphalomra feleségével 1960 áprilisában, és rövidesen képviselő lett. A képviselői szolgálatot megszakítás nélkül végezte egészen 70 éves koráig, az egyházvezetés által meghatározott felső képviselői korhatárig különböző tisztségekben: mint jegyző, gondnok, pénztáros, mint a gazdasági bizottság tagja, az egyházközségi tanács tagja, és több alkalommal mint a képviselő-testület világi elnöke. Emellett folyamatosan végzett kétkezi munkákat is a közösség javára. Szolgálatáért köszönetképpen pápai áldást kért számára a közösség. Siket Attila és felesége, Siketné Krisztik Cecília kezdeményezésére és szervezésében, dr. Székely János püspök atya közbenjárásával, és Tóth Tamás atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségével tavaly december 23-án megérkezett Rómából a pergamenre írt pápai áldás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságára. Az áldást rögtönzött ünnepség keretében karácsony napján, december 24-én a lakásán adta át Vér Pálnak a közösség képviseletében a széphalmi hívők egy kis csoportja Balázs atya vezetésével. Hálát adunk Istennek, hogy az áldás még idejében érkezett. Vér Pál hamvait február 8-án helyezték el felesége hamvai mellé a remetekertvárosi Szentlélek templom kriptájában.

 • Ökumenikus imahét – január 19-26.
  Az idei ökumenikus imahét eseményeinek új szereplője is volt Szűcs Balázs plébániai kormányzónk személyében. Két alkalommal ő volt a vendéglátó: január 21-én kedden nálunk a széphalmi templomban, 24-én pénteken az ófalui templomban. Érdekessége volt a hét programjának az istendícséretek előadása ír-angol-magyar nyelven 23-án csütörtökön a Hidegkúti úti református templomban D. Kiss Ildikó és zenész társai közreműködésével.

 • Elköszönés Ágota testvértől – január 26.
  A széphalmi plébánia közösségében eltöltött tizenhárom és fél év után Söjtöry Ágota szociális testvér februártól a Szociális Testvérek Társasága tiszafüredi házában folytatja rendi szolgálatát. A széphalmi közösség tagjai január 26-án, az érte felajánlott fél 10-es szentmise után búcsúztatták el ünnepélyesen Ágota testvért, az ezt követő agapén pedig utoljára még elbeszélgettek vele. Ágota 2000-től a társaság egyik testvérházában, a Hidegkúti út 128. számú Kútforrás Házban lakott, és attól kezdve a széphalmi hitoktatásba is bekapcsolódott. Akkor már négy éve volt hitoktató Bognár Lajos atya megbízásából az ökumenikus iskolában. A Klebelsberg Kunó Általános Iskolában és a környék két önkormányzati óvodájában is működött hitoktatóként, és a széphalmi templomban is egyre több csoportot kapott. Gyetván Gábor atya megbízásából alkalmanként felnőtteket is felkészített szentségfelvételre, első áldozásra, bérmálkozásra. Részt vett a nyári hittantáborok megrendezésében. A kisgyermekes édesanyák kéthetenként rendszeresen megtartott imatalálkozóján ő felügyelt a gyerekekre, amíg az édesanyák imádkoztak. A felnőttek imatalálkozóin előadásokat tartott. Amikor lehetőség volt rá, a széphalmiak lelkigyakorlatain és zarándoklatain is részt vett. Képviselőként is bekapcsolódott a széphalmi közösség életébe. A széphalmiak mindig szeretettel fognak emlékezni rá.

 • Musica Sacra Civitatis – május 9.
  A II. kerületi Musica Sacra Civitatis egyházzenei fesztivál idei jubileumi rendezvényén, május 9-én, az énekkarok tizenötödik találkozóján részt vett a széphalmi és ófalui templom énekeseiből alakult Hidegkúti Énekegyüttes is, Pereginé Füzy Éva vezényletével. Az együttesnek ez volt a második ilyen szereplése.

 • Jubileumok ünneplése faültetéssel – június 21.
  Idén 30 éves a máriaremetei Regnum Marianum közösség és 50 éves a Széphalmi Jézus Szíve Plébánia. A két jubileum megünneplésére a pesthidegkút-ófalui egyházközség területéhez tartozó 800 éves gercsei templomhoz, mint a helyi közösségek összetartozásának szimbólumához vezető utat június 21-én fákkal ültették be a környékbeli családok Szűcs Balázs plébániai kormányzó atya szervezésében és vezetésével, és a II. kerületi Önkormányzat támogatásával. „A faültetés mindig a jövő építését jelenti. És ebben az esetben azt is, hogy az itt élő emberek közösen tudnak előre lépni úgy, hogy a gyökereikbe kapaszkodnak, és előre, a jövő felé tekintenek”- ezek Szűcs Balázs atya szavai. Az ünnepség meghívott vendégei voltak: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Láng Zsolt kerületi polgármester, Csabai Péter, a Városrészi Önkormányzat vezetője, Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati képviselő, Ernyei László egyházügyi tanácsnok, Esterházy László esperes atya, máriaremetei plébános, Pap Tamás atya, a Remetekertvárosi Szentlélek Plébánia plébánosa, Kemenes Gábor volt plébánosunk, a helyi evangélikus és református közösségek lelkészei, a Don Bosco Nővérek, a Szociális Testvérek, Utcai Róbert csantavéri plébános atya, Fodor Mihály, a máriaremetei regnum csoport vezetője, Csere István, a Máriaremete-Pesthidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója, Dézsi Jánosné, a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője, Kalotai János az ófalui és Marosvári István a széphalmi képviselő-testület elnöke, valamint Zaymusné Szanka Judit, a széphalmi Karitász Csoport vezetője. A nap programja 10 órakor ünnepi hálaadó szentmisével kezdődött Gercsén, 11 órától történt a faültetés, 12 órakor közös ebéden vettek részt a megjelentek. Összesen 300 fát ültettek. Kemenes Gábor atya nem tudott eleget tenni a meghívásnak, de az ő nevében is elültettek egy fát a jelenlevők. A rendezvénynek 400 résztvevője volt. Az ünnepléshez ezt a mottót választotta Balázs atya: „Teremtsük meg a sokszínűség egységét!”

 • Főpásztori vizitáció – június 25-26-29.

  Erdő Péter bíboros úr a Római Katolikus Egyházban hagyományos főpásztori kötelességnek eleget téve végiglátogatja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye összes plébániáját. A látogatásokon megvizsgálja a személyi és dologi feltételeket, megismerkedik a közösséggel, meghallgatja gondjaikat és terveiket. A három évre tervezett látogatás-sorozat 2010 februárban kezdődött az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál plébánián. A széphalmi és az ófalui plébániára idén júniusban került sor. A bíboros úr megbízásából az itteni látogatást Székely János püspök atya végezte. Programja június 25-én, szerdán az ófalui plébánián kezdődött, ahová 11:30-kor érkezett. Adoráció és a templom megtekintése után átnézte a vizitációs jegyzőkönyvet, majd az ebédet követően szentmisét mutatott be a Senectus otthonban és találkozott a betegekkel. Ezt újabb találkozók követték:

  • a kerület vezetőségével – Dankó Virág alpolgármesterrel, Csabai Péterrel, a Városrészi Önkormányzat vezetőjével, Ernyei László egyházügyi tanácsnokkal, Dézsi Jánosnéval, a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetőjével, Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati képviselővel;
  • a helyi oktatási intézmények vezetőivel – Csere Istvánnal, a Máriaremete-Pesthidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatójával, Egyházy Katalin nővérrel és Vida Máriával, a Don Bosco Óvoda vezetőivel;
  • az ófalui plébánia képviselő-testületével.

  A nap végén, a 19 órakor megtartott vacsorán Ewa Gamon, Egyházy Katalin, Roboz Etelka és Bognár Anna szalézi nővérekkel találkozott Székely János atya.
  Másnap, június 26-án a széphalmi plébánia meglátogatására került sor a következő programmal: 13:30 – érkezés a templomhoz, adoráció, a templom megtekintése; 13:40 – a vizitációs jegyzőkönyv áttekintése; 16 – találkozó a széphalmi-ófalui Karitász csoportok tagjaival és Zaymusné Szanka Judit vezetővel; 17 – találkozó a széphalmi plébánia képviselő-testületével; 18 – ünnepi búcsúi szentmise (a Jézus szíve ünnep előestéjén); 19 – kötetlen beszélgetés és agapé a hittanteremben.
  A látogatás június 29-én bérmálással fejeződött be. A Don Bosco Rendház kertjében 10 órakor kezdődő szentmise keretében János atya 59 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A bérmálkozók között a széphalmi és ófalui fiatalokon kívül voltak Budapest más területeiről, valamint Piliscsabáról érkezettek és regnumiak is. A bérmálási ünnepségen volt plébánosunk, Gyetván Gábor atya is részt vett. A bérmálást ünnepi ebéd követte a Don Bosco Rendház Oratóriumában a két plébánia testületi tagjai és szalézi nővérek részvételével. Ezzel lezárult a főpásztori vizitáció.

 • „István, a király” – Kárpát-medencei nehéz sorsú fiatalok előadása – augusztus 30.
  Szűcs Balázs atya szervezésében augusztus 30-án este fél 9-kor a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán előadták az „István, a király” rockoperát „a remény kis emberei”, vagyis Kárpát-medencei – székely, csángó, vajdasági, kárpátaljai és anyaországi – magyar árvák és nehéz sorsú fiatalok, illetve önkéntes segítők, akik idén először vállalkoztak a fellépésre. A tavaly megtartott „Remény kis emberei” fesztiválon választották ki a rockopera énekes szereplőit, akik azóta gyakoroltak. A tánckarnak is voltak évközi próbái, de a felkészülés legfontosabb időszaka az előadást megelőző kéthetes tábor volt a Csobánkai Cserkészparkban, amikor az egész darab összeállt jelmezekkel, díszletekkel, az utolsó simításokkal. A belépés ingyenes volt, de az előadás alatt a nehéz sorsú gyerekek támogatására gyűjtést szerveztek. A Regős szerepében Baricz Gergőt láthatták a nézők. Az est fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt.

 • Szentmise a felújított Szeleczky-kápolnában – november 2.
  Befejeződött a Zsíroshegyi út (a volt Boldogasszony út) 39/a szám alatti Szeleczky-kápolna rendbetétele és részleges felújítása. Az építtetőről, Szeleczky Ede Lajos pesti műépítőről elnevezett, 1910-ben épült és a pesthidegkút-ófalui plébániának adományozott kápolna felújításának főszervezője Szűcs Balázs atya megbízásából dr. Bánsághi Zoltán volt. A felújítási munkákban nagy szerepe volt Detrich Györgynek, az ófalui és széphalmi plébánia idén kinevezett gondnokának. A felújításhoz egy magánszemély félmillió forintot adományozott. A rendbehozott kápolnában Szűcs Balázs atya november 2-án 16 órakor hálaadó szentmisét mutatott be.

 • Kárpátaljai gyerekek fogadása – november 28. - december 4.
  November 28-tól december 4-ig Szűcs Balázs atya és Szádeczky-Kardoss Csilla szervezésében ismét vendégül látott a két plébánia 10-14 éves kárpátaljai szegény sorsú gyerekeket: 50 székely és csángó, illetve 50 vajdasági fiatalt. November 29-én az első adventi gyertyagyújtás után 19 órától gálaest volt az ökumenikus iskolában, ahol a vendég gyerekek bemutathatták a vendéglátóknak ajándékba hozott műsorukat.

 • Régiós Ultreya Székely János atyával – december 6.
  December 6-án 16 órától ismét megtartották a széphalmi templomban a régiós Ultreyát, Marosiné Váradi Andrea régiófelelős szervezésében. A rendezvény meghívott vendége Székely János atya volt. „Imaélet és küldetés, imaéletünk felfrissítése, megújítása az adventi időben” - ez volt előadásának témája. Az előadást két tanúságtétel, majd szentségimádás és kiscsoportos beszélgetés követte. Az esemény nyitott volt, ahogy az előzőek is, nem csak cursillistákat hívtak és vártak a lelki napra.

 • Könyv a széphalmi közösségről – december
  A plébánia alapításának közelgő, 50 éves jubileuma alkalmából a széphalmi római katolikus közösség életének száz évét bemutató könyv jelent meg karácsony előtt a plébánia kiadásában „Budapest-Széphalom Jézus Szíve Egyházközség 1913-2013” címmel. A könyvet a plébánia ajándékaként kapták a széphalmi közösség tagjai, valamint Esterházy László esperes atya, és a korábban Széphalmon szolgált atyák. A könyvet állományába vette az Országos Széchényí Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása